Czas adaptacji

1. Pierwszy miesiąc w przedszkolu (wrzesień) oraz ostatni tydzień sierpnia są okresem adaptacyjnym.

2. W zależności od sytuacji emocjonalnej dziecka i przebiegu adaptacji rodzic przebywa z dzieckiem na terenie przedszkola, aż do momentu zaadoptowania się dziecka w grupie. W tych dniach mogą Państwo liczyć na wsparcie ze strony Nauczycieli, Dyrekcji Przedszkola.

3. Nauczyciel Prowadzący ustala z rodzicem etapy separacji w następującej kolejności: przebywania rodzica na sali, przejścia rodzica na korytarz, wyjścia rodzica z przedszkola.

4. Dla dzieci, dochodzących w czasie roku szkolnego, prowadzimy indywidualny okres adaptacyjny.


Chcemy, aby rodzice mieli pewność, że pozostawiają dziecko "w dobrych rękach" i w placówce o wysokim poziomie edukacyjno-wychowawczym.