Oferta zajęć

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJECIA BEZ DODATKOWYCH OPŁAT !!!:

 

DYDAKTYCZNE

Od najmłodszej grupy, edukacja językowa dzieci odbywa się poprzez różne zabawy i ćwiczenia. Przedszkolaki poznają poszczególne litery na tle całego alfabetu, wyrazu. Uczone są również prawidłowego odczytywania liter i wybrzmiewania głosek. Codziennie nauczyciele prowadzą z dziećmi ćwiczenia oddechowe, które są podstawą prawidłowej wymowy. Imię dziecka czynimy słowem, otwierającym świat pisma, za pomocą którego dzieci w sposób najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkrywają alfabetyczną strukturę pisma. Duży nacisk kładziemy na to, aby dziecko rozumiało to, co czyta.

Edukacja matematyczna przedszkolaków odbywa się poprzez osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności matematyczne. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się orientacji przestrzennej, liczenia, mierzenia długości, klasyfikowania, zapoznają się z wagą i sensem ważenia.

Oprócz zajęć dydaktycznych, glottodydaktyki, dziecięcej matematyki - tj. zajęć, które odbywają się codziennie (zgodnie z wybranymi programami), wychowankom oferujemy bardzo ciekawe i nowatorskie zajęcia:

NOWATORSKIE

 Codziennie:

Singing English - codziennie nasi Nauczyciele uczą dzieci poprzez zabawę, ruch i śpiew rymowanych piosenek i wierszyków w języku angielskim. Podczas spontanicznych zabaw dzieci i wykonywania prac plastycznych Nauczyciele utrwalają piosenki w języku angielskim, uczą nowych.

Geozabawy - są to zajęcia, podczas których Nauczyciele przeprowadzają zabawy ruchowe o tematyce geograficzno-przyrodniczej, zapoznając dzieci w formie zabawy i ruchu z nowymi treściami lub utrwalając wcześniej poznane. Zajęcia te uczą dzieci orientacji na prostych mapach, rozróżniania prawej i lewej strony własnego ciała oraz kierunków.

Mrowisko Słuchowisko - są to zajęcia wyciszające, które najczęściej Nauczyciele prowadzą po obiedzie. Dzieci gromadzą się w "mrowisko", słuchają czytanych bajek, opowieści, audycji przyrodniczych. W starszej grupie nauczyciele czytają również teksty, opowiadające szerzej o naszej planecie i życiu mrówek.

Gimnastyka Ogólnorozwojowa  - zajęcia te wykorzystują i rozwijają naturalną potrzebę ruchu u dzieci. Pozwalają przyjrzeć się wszechstronnemu wpływowi aktywności ruchowej na rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dzieci.Ćwiczenia te wpływają na doskonalenie umiejętności szkolnych i społecznych oraz dają one dzieciom wiele radości i są okazją do rozładowania wszelakich napięć, które występują u przedszkolaków w ciągu dnia.

 

1 raz w tygodniu:

Mini Origami/Papierownia - są to zajęcia ze sztuki składania i zaginania papieru, która wywodzi się z Japonii. Dzieci wykonują papierowe stworzenia i przedmioty, które skaczą, wirują i fruwają. Zajęcia te wywołują uśmiech dzieci, rozwijają ich wyobraźnię, poprawiają sprawność manualną, pomocną przy nauce pisania. Uczą cierpliwości, skupienia uwagi, dokładności.

Mini origami w naszym Przedszkolu dzielimy na trzy etapy:

  • I etap: w grupie najmłodszej dzieci oswajają się z papierem, poznają jego strukturę, zaginają i składają go na różne sposoby, tworząc pierwsze, proste prace
  • II etap: dotyczy dzieci od lat 4, które wykonują z pomocą Nauczyciela pierwsze figurki papierowe, wymagające większej sprawności manualnej
  • III etap: dotyczy grupy starszaków, która za pomocą zaginania, składania papieru tworzy bardziej skomplikowane dzieła.

Solanki - są to zajęcia, na których dzieci wykonują z masy solnej różne przedmioty w formie przestrzennej lub na płaszczyźnie. Same obserwują, jak schnie ich dzieło, jak zmienia się jego kolor, dowiadują się, w jaki sposób powstają masy plastyczne.

Klejenie modeli z masy solnej ma już bardzo długą tradycję, gdyż robili to już starożytni Egipcjanie, Rzymianie i Grecy. Dzisiaj jest to prosty sposób na wykonywanie pięknych ozdób do domu i wspaniała zabawa. Podczas Solanek wykorzystujemy również masę papierową, modelinę, plastelinę, masy ceramiczne i inne masy plastyczne.

Recycling Plastyczny - to zajęcia, na których dzieci uczą się wykorzystywać wszelakie materiały powtórnie. Podczas tych zajęć, uczymy współpracy w zespole. W formie pogadanek i poprzez działanie dzieci uczą się szacunku do przyrody i segregowania śmieci.

Podróże ze Sztuką/Spontaniczna Twórczość Dziecka - są to zajęcia, które zapoznają dzieci z różnymi technikami plastycznymi, anegdotkami z historii sztuki, oswajają z różnymi materiałami, z których można tworzyć rozmaite dzieła. Poznają również elementy kultur ludowych różnych regionów. Naprzemiennie w ramach tych zajęć, dzieci biorą udział w zajęciach teatralnych, wyjeżdżają na wycieczki, tworzą spontanicznie dzieła według swojego pomysłu i z użyciem materiałów, które samodzielnie wybierają do swojej pracy.

Warsztaty Multimedialne - przeznaczone są dla dzieci od lat 5. Są to zajęcia, zapoznające dzieci z podstawową obsługą komputera, uczące nowej formy komunikacji, rozwijające współdziałanie oka z ręką. Podczas tych zajęć, dzieci 5-cio letnie utrwalają poznane litery, tworzą "szaty graficzne" do "gazetki przedszkolnej", piszą krótkie artykuły, projektują zaproszenia dla rodziców na ważne imprezy przedszkolne. Niektóre efekty prac dzieci będą umieszczane na naszej stronie internetowej.

Logozabawy - to indywidualne zajęcia dla dzieci od lat 5, które potrzebują dodatkowych ćwiczeń w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania, liczenia, czytania itp. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy glottodydaktyki, logopedii, reedukacji, dziecięcej matematyki, gry planszowe. Zajęcia te mają pomóc dziecku wyrównać szanse edukacyjne oraz kształcić gotowość szkolną, która będzie potrzebna dziecku w momencie wkroczenia do szkoły.

W ramach tych zajęć Dyrektor placówki proponuje również zajęcia dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych, których rozwój znacznie wykracza ponad jego wiek. Na zajęcia Logozabawy kieruje dziecko Nauczyciel Prowadzący i Dyrektor Przedszkola.

Rysowane Wierszyki - to zajęcia, podczas których dzieci rysują słyszany tekst (najczęściej wierszyk). Takie ćwiczenia stymulują rozwój mowy dziecka, bawią, uczą dzieci korzystania ze słowa mówionego i stanowią doskonałą formę aktywizowania dzieci nieśmiałych. Ta forma zabawy przygotowuje dzieci do nauki pisania.


2 razy w tygodniu:

Wzory i Obrazki - są to zajęcia rozwijające percepcję wzrokową. Dzieci pracują indywidualnie z Nauczycielem lub w małych grupkach, wykorzystując specjalne książeczki z ćwiczeniami podzielonymi na trzy poziomy (podstawowy, średni, wyższy). Czas trwania zajęć i ilość jednostek ustala Nauczyciel Prowadzący.

Zajęcia Umuzykalniające - są to warsztaty muzyczne, podczas których dzieci uczą się śpiewać piosenki do odpowiedniego akompaniamentu, elementów tańca, poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu, wysokości dźwięków. Ważnym elementem tych zajęć jest też improwizacja dzieci.

 3 razy w tygodniu:

Język angielski - prowadzony jest przez Nauczyciela języka angielskiego (lektora) z pełnym wykształceniem w tym kierunku i zgodnie z wybranym przez niego programem. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, metodą naturalną oraz metodą pedagogiki zabawy z wykorzystaniem elementów dramy.

 

Cyklicznie (około 3/4 razy w roku):

Szkółka Przyrodnicza są to zajęcia, podczas których dzieci uczą się sadzenia roślin, wykonują mini skalniaki, hodują drzewka, wykonują zielniki, poznają pochodzenie danej roślinki, malują kamienie. Zajęcia uczą cierpliwości, pielęgnacji roślin, kontaktu z przyrodą i dają dużo satysfakcji.

Bajki Wyobrażalki są to zajęcia, podczas których dzieci oglądają bajkę poprzez projekcję slajdów (obrazów, które się nie ruszają) na specjalnym ekranie. Słuchają, jak Nauczyciel czyta i opowiada. Dzieci wymyślają zakończenie bajek, bądź jej początek, tworzą dialogi oglądanych postaci. W trakcie zajęć, Nauczyciele tworzą niesamowitą atmosferę, pobudzającą dziecięcą wyobraźnię, dzięki której obrazy zaczynają się ruszać... W ramach tych zajęć organizujemy także przedstawienia wystawiane przez kadrę dla dzieci i inne - według kreatywności Nauczycieli. Zajęcia te również są formą zajęć dramowych.

Fotoflora "Świat w oczach dziecka" są to zajęcia, podczas których dzieci wyjeżdżają do lasu lub w inne strony Warszawy i fotografują z pomocą Nauczyciela wybrane fragmenty przyrody, miasta. Po wywołaniu zdjęć, Nauczyciele prowadzą dalszy ciąg zajęć, w trakcie których dzieci wymyślają tytuł do swojej fotografii, opisują ją w kilku zdaniach, "obrabiają zdjęcie" na "Warsztatach Multimedialnych". Efektem końcowym "Fotoflory" jest wystawa fotograficzna na którą zapraszamy rodziców. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci od lat 4.

Pasjografia to zajęcia prowadzone przez ludzi, którzy realizują swoje pasje. Zapraszamy do ich prowadzenia podróżników, pilotów, tancerzy, fotografów, sportowców i Rodziców z wszelkimi pasjami, hobby i zainteresowaniami, o których chcieliby opowiedzieć dzieciom. Pragniemy, aby zajęcia te wzbudziły w dzieciach chęć i odwagę realizowania swoich marzeń oraz pokazać różne możliwości spędzania wolnego czasu.. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci od lat 4.

Dzień Kultury Światowej jest dniem, podczas którego dzieci poznają kulturę danego państwa, kraju, miasta: jego zabytki, kuchnię, obyczaje, zwyczaje, krajobraz, jego miejsce na mapie. Przedszkole przystrojone jest wtedy odpowiednią dekoracją.

Dzień Wodny w tym dniu Nauczyciele przygotowują zajęcia z wykorzystaniem wody w różnych jej postaciach: ciekłej, stałej i "pary wodnej". Dzieci uczą się wszystkiego, co dotyczy wody, jej właściwości, możliwości ... Przedszkolaki przeprowadzają "Wodne Doświadczenia" i wyciągają z Nauczycielami odpowiednie wnioski.

Dzień Potraw Świata - jest to dzień, podczas którego dzieci przygotowują z nauczycielami różne potrawy, pochodzące z różnych krajów świata, poznając ich historię  ... - a potem je zajadają ;)