Organizacja przedszkola

Przedszkole "Akwarella"czynne jest przez cały rok kalendarzowy,od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.45 do 19.00.

W grupach najmłodszych oraz  w grupie 4-ro latków (jeśli liczba dzieci przekracza 16-ro przedszkolaków) dziećmi opiekuje się Nauczyciel Prowadzący oraz Nauczyciel Wspomagający, który wchodzi do danej grupy w miarę potrzeb. Do dyspozycji Nauczycieli placówki jest również Pomoc Przedszkolna, która pomaga kadrze w codziennych obowiązkach przy dzieciach.

Wychowankom oferujemy pięć posiłków dziennie - w tym dania wegetariańskie i dla dzieci z alergią (Dyrekcja ustala z rodzicem, które produkty zakupuje opiekun, a które przedszkole dla dziecka, u którego stwierdzono alergię pokarmową).

Rozkład posiłków:
 

8.30-8.55 śniadanie
10.00-10.10 drugie śniadanie
12.00-12.30 obiad
15.00-15.30 podwieczorek
17.00-17.30 kolacja

Po obiedzie, dzieci najmłodsze leżakują tylko wtedy, kiedy same wyrażą taką ochotę lub takie jest życzenie rodzica.

Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z pediatrami, którzy pracują w pobliskich przychodniach. Jeśli personel przedszkola zauważy u dziecka objawy chorobowe - Nauczyciel natychmiast informuje o tym rodziców, którzy zobowiązani są do szybkiego odebrania dziecka z placówki. Na życzenie rodzica możliwa jest płatna, indywidualna wizyta pediatry, który zbada dziecko i poinformuje rodziców o stanie zdrowia dziecka.

Dyrektor placówki może rozszerzyć lub zmienić ofertę zajęć nieobowiązkowych/płatnych (opłacanych przez rodziców), jak i ofertę zajęć opłacanych ze środków przedszkola. Zajęcia nieobowiązkowe/płatne, do których zostanie zatrudniony instruktor, organizowane są przy zapisaniu minimum sześciorga/ośmiorga dzieci.

Podczas wycieczek, organizowanych poza teren przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch Nauczycieli/Opiekunów na dziesięcioro wychowanków. Dyrektor przedszkola wyznacza zawsze Kierownika wycieczki, który jest odpowiedzialny za jej prawidłowy przebieg. O wycieczkach rodzice informowani są najpóźniej na trzy dni przed planowanym wyjazdem z przedszkola.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, Nauczyciele starają się wyjść z dziećmi do ogródka dwa razy dziennie.

Placówka zapewnia odpowiednie, bezpieczne i estetyczne wyposażenie sal i ogrodu.