Programy

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY oraz wydanych na jej podstawie przepisach, a w szczególności PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 23.12.2008R. PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO).
 

Realizujemy następujące programy dopuszczone przez MEN

 

 

Oraz dodatkowo:
 •  "Nauka czytania i pisania" prof. dr hab. Bronisław Rocławski
  Wydawnictwo Glottispol
 • "Wzory i obrazki"(program rozwijający percepcję wzrokową)
  Marianne Frostig, David Horne
  Polskie Towarzystwo Psychologiczne
   

Opieramy się na metodach pedagogicznych i zestawach ćwiczeń następujących autorów:

 • "Zeszyt do początkowej nauki pisania", "Zeszyt A", "Zeszyt B", "Kreślę i łączę litery", "Plansza do początkowej nauki czytania" - Bronisław Rocławski
 • "Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową reki i koordynację wzrokowo-ruchową" - Hana Tymichova
 • "Wychowanie fizyczne w przedszkolu. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli"
  K. Wlaźnik
  Wydawnictwo Juka
   
 • "Radosna kinezjologia"
  Joanna Zwoleńska
  Wydawnictwo Kined
   
 • "Jak wychować pomysłowca", "Jak wychować geniusza"
  Katarzyna Mitros
  Wydawnictwo Didasko
   
 • "Pomysłowiec i przyroda"
  Katarzyna Mitros
  Wydawnictwo Didasko
   
 • "Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej się rozwijających"
  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
   
 • "Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków''
  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

Dyrektor Przedszkola, odpowiedzialny za realizację programu dydaktycznego placówki, zastrzega sobie prawo do poszerzenia lub zmiany zakresu programów w wyniku obserwacji potrzeb dzieci i Rodziców, jak i propozycji Nauczycieli.