Warsztaty dla rodziców

W naszej placówce regularnie organizujemy Warsztaty dla rodziców z różnorodnej tematyki: pedagogicznej, plastycznej etc. O tematyce i terminach Warsztatów/Szkoleń informujemy rodziców mailowo oraz za pomocą ogłoszeń, wywieszanych w przedszkolu.